Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLF’s medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.800 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.

I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

I denne udgave er der fokus på det globale frømarked ift. balance og priser. Du kan desuden læse om frøavl med Femern Bælt som nabo samt hvordan vi med digital analyse kan forudsige frøs' spireevne. Til slut kan du læse om frøproduktion i Argentina samt igangsættelse af Danespos nye hovedsæde i Give.     

Nyeste udgave af Tidsskrift for Frøavl

I denne udgave af Tidsskrift for Frøavl kan du blandt andet læse: