Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLF’s medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.800 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.

I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

I denne udgave er der fokus på den afholdte generalforsamling den 31. oktober 2017. Du kan bl.a. læse bestyrelsens beretning, få et overblik over nøgletallene fra årsrapporten samt læse et referat af debatten fra generalforsamlingen.     

Nyeste udgave af Tidsskrift for Frøavl

I denne udgave af Tidsskrift for Frøavl kan du blandt andet læse: