Engsvingel

Engsvingel er et meget holdbart græs, som ikke kræver særlig høje temperaturer for at vokse og som tillige er meget vinterfast.

Engsvingel trives bedst på jord med god fugtighed, men kan dyrkes på de fleste - ikke for tørrre - jorder.

Forårsvæksten er tidlig og der er ikke mange stængler i genvæksten efter slæt, hvilket også gør engsvingel egnet til afgræsning.

 

Sortér på egenskaberne

Bladstørrelse (kløver)

Forage attributes

Tidlighedsgruppe

 

Sammenlign sorterne

Sammenlign op til tre produkter