GrassLopata

DANERGO

Lolium multiflorum

Italian ryegrass

Efterafgrøde med kvalitet - Sund, med høj foderværdi

Perfekt efterafgrøde

DANERGO er en tetraploid sort af italiensk rajgræs med et højt udbytte af foderenheder. Væksten er meget hurtig - dette gør Danergo velegnet som efterafgrøde i f.eks. helsæd. 

Godt foder

DANERGO har en forholdsvis opret vækst med lille tendens til lejesæd. Dete giver den mindste risiko for jord i ensilagen. Foderværdien i form af kg. tørstof pr. foderenhed og fordøjeligheden af organisk stof er meget god.

Sygdomstolerant

Tolerancen overfor sygdomme er vist i mange europæiske forsøg. DANERGO har en god resistens overfor rust og fusarium ligesom tolerancen overfor Rhyncosporium og meldug sikrer en frisk og sund afgrøde.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Rust resistens
Vinterfasthed
Tidlig forårsvækst
Egnethed til blandinger
  • Mange foderenheder i efterafgrøden
  • God resistens mod sygdomme
  • Høj fordøjelighed
  • Også til afgræsning