GrassLopata

AMOS

Trifolium pratense

Red clover

Højt udbytte - hele sæsonen - Sund sort med høj persistens

Meget højt udbytte

Amos har i officielle afprøvninger rundt i Europa - herunder Danmark - ydet et højere udbytte end andre sorter og vist et konstant højt potentiale for produktion af såvel grønmasse som tørstof. Tetraploide sorter er kendt for at vokse mere kraftigt end diploide og Amos er her enestående.

Persistent

I forsøg har Amos vist meget høj persistens i form af et højt udbytte og god bestand i tredje brugsår. Persistens i rødkløver hænger i meget høj grad sammen med resistens overfor sygdomme, især knoldbægersvamp - her er Amos også blandt de bedste sorter.

Middeltidlig blomstring

Amos har middeltidlig blomstring - det betyder en lidt langsommere start om foråret og til gengæld en mere jævn fordeling af produktionen over sommeren.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Varighed
Vinterfasthed
Egnethed til blandinger
Protein indhold
  • Højt udbytte af tørstof
  • Meget protein
  • God slætfordeling
  • God blandingspartner