Hestebønne

Hestebønner kan med fordel dyrkes som proteinkilde til kvæg, svin og fjerkræ. Hestenønner kan under danske forhold yde 4-5 tons frø/ha med 25-28 % protein i tørstoffet.

Sortér på egenskaberne

Turf attributes

Turf colour

 

Sammenlign sorterne

Sammenlign op til tre produkter