GrassLopata

PRIMADONNA

Smalbladet lupin

Smalbladet lupin med uforgrenet stængel

Højt udbytte

PRIMADONNA er en smalbladet lupin med gode resultater i den danske sortsafprøvning, hvor udbyttet har været ca. 28 hkg i gennesnit af to år. Det er ca. 9 % højere end sorten Iris. Indholdet af protein i tørstoffet er ca. 30 %

Let at dyrke

PRIMADONNA har kort stængel og lille afgrødehøjde ved høst. Stænglen er uforgrenet, det vil sige at blomstringen og væksten afsluttes i passende tid, så modningen kan ske ensartet og give en let høst.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Proteinindhold
Plantehøjde
Standfasthed
  • Smalbladet lupin
  • Uforgrenet, kort stængel
  • Afsluttet vækst
  • Højt indhold af protein