GrassLopata

Alabama

Vinterraps

Sikker og hurtig etablering

Hurtigtvoksende og kompakt

Alabama har en meget hurtig og kraftig vækstform, der i etableringsfasen giver suveræn konkurrenceevne over for ukrudt samt bedre modstandskraft overfor bid af jordloppper. Alabama har, trods den kraftige vækstform, ikke tendens til at strække sig i efteråret, hvilket er med til at sikre en god overvintring.

Resistens mod opspringende skulper

Alabama har ny skulpegenetik som giver stærkere skulper og mindsker risikoen for udbyttetab som følge af opspringende skulper. Det øger udbyttesikkerheden, og er et væsentligt forædlingsfremskridt, som direkte kommer avlerne til gode. Den øgede skulpestyrke reducerer risikoen for dryssespild før høst betragteligt.

Resistens mod sygdomme

Alabama har god resistens overfor rodhalsråd (phoma) og kransskimmel. Resistensen mod kransskimmel er meget god.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Olieindhold
Plantehøjde
Standfasthed
Modningstid
Vinterfasthed
Sygdomsresistens
  • Meget højt udbytte
  • Højt olieindhold
  • Meget tidlig ensartet modning
  • Skulpeopspringsresistens