GrassLopata

Archimedes

Vinterraps

Resistent mod kålbrok

Resistens mod kålbrok

Archimedes er resistent overfor racespecifik kålbrok og anbefales til sædskifter med øget risiko for sygdommen samt i direkte inficerede marker. Frøudbyttet er på middelniveau for hybrider, og modningen sker tidligt og ensartet.

Resistens mod opspringende skulper

Archimedes har ny skulpegenetik, der giver stærkere skulper og mindsker risikoen for udbyttetab som følge af opspringende skulper. Det øger udbyttesikkerheden, og er et væsentligt forædlingsfremskridt, som direkte kommer avlerne til gode. Den øgede skulpestyrke reducerer risikoen for dryssespild før høst betragteligt.

Resistens mod phoma

Archimedes har meget høj resistens overfor rodhalsråd (phoma), men resistensen overfor kransskimmel og knoldbægersvamp er middel.

 

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Olieindhold
Plantehøjde
Standfasthed
Modningstid
Vinterfasthed
Sygdomsresistens
  • Kålbrokresistens

  • Skulpeopspringsresistens

  • Høj olieprocent

  • Tidlig ensartet modning