GrassLopata

Architect

Vinterraps

Resistent mod TuYV

TuYV - Turnip Yellow Virus

Turnip Yelow Virus (TuYV) er en virussygdom, som overføres via ferskenbladlus i efteråret, særligt i lune områder hvor der er hyppig rapsdyrkning samt sukkerroer og kartofler i sædskiftet, da disse afgrøder er den primære værtsplante for ferskenbladlusene. TuYV medfører en rødfarvning af bladene, der bliver forkrøblede. Resultaet er færre sideskud, færre frø i skulpene, et reduceret olieindhold, og forhøjet glucosinolat indhold. Dette medfører tab af udbytte - op til 30% hvis marken er kraftig inficeret. Eneste effektive løsning på problemet er at anvende TuYV resistente sorter. 

Højt udbytte

Architect har deltaget i Landsforsøg 2016 med særdeles godt resultat. Olieindholdet i frøet er højt og standfastheden god, selvom planten er forholdsvis høj. Architect er vinterfast og modner middeltidligt.

Resistens mod opspringende skulper

Architect har ny skulpegenetik, der giver stærkere skulper og mindsker risikoen for udbyttetab som følge af opspringende skulper. Det øger udbyttesikkerheden, og er et væsentligt forædlingsfremskridt, som direkte kommer avlerne til gode. Den øgede skulpestyrke reducerer risikoen for dryssespild før høst betragteligt.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Olieindhold
Plantehøjde
Standfasthed
Modningstid
Vinterfasthed
Sygdomsresistens
  • Meget højt udbytte

  • TuYV resistens

  • God standfasthed

  • Skulpeopspringsresistens