GrassLopata

Butterfly

Vinterraps

Højeste udbytte i Landsforsøg 2016

Højeste udbytte i Landsforsøg 2016

Butterfly indtager 1. pladsen i udbytte både i Landsforsøg 2016 og i Værdiafprøvningen 2015 i Danmark. Der er godt klaret af en linjesort! 

Butterfly har en god sygdomsresistens både mod lysbladplet og Phoma. Linjesorter som Butterfly har ikke så kraftig efterårsvækst som mange af hybriderne. Derfor holder den sig mere ved jorden i efteråret og har ikke særlig stort behov for vækstregulering. Den lave vækst giver også en god overvintringsevne.

Højt udbytte – lavt input

Den lave efterårsvækst kombineret med en god sygdomsresistens og standfaste strå giver mindre behov for input. Et højt olieindhold samt en lille plante giver en lettere tærskning. Sammenlagt giver Butterfly mulighed for at opnå et højt udbytte med et lavt input. 

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Olieindhold
Plantehøjde
Standfasthed
Vinterfasthed
  • Udbytte på niveau med hybrider - eller bedre
  • Kort stængel
  • God sygdomsresistens
  • Nem høst