GrassLopata

Wembley

Vinterraps

Robust med fleksibel såtid

Fleksibel sort

Wembley har sin styrke i den meget hurtige etablering og tilsvarende hurtige regenerering efter vinter. Væksten om efteråret er god, men stænglen strækker sig ikke - det giver mulighed for fleksibel såtid. 

Højt udbytte

Wembley har i Landsforsøg 2014-16 ydet et højt og stabilt udbytte af frø af standardkvalitet pr. ha, forholdstal i gennemsnit 105 sammenlignet med sortsblandingen og helt i toppen blandt de afprøvede sorter. 

Sund sort med tidlig blomsting

Tolerancen overforlys bladplet og rodhalsråd (Phoma) er særdeles god, og blomstringen starter tidligt mens modningen er middeltidlig.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Udbytte
Olieindhold
Plantehøjde
Standfasthed
Vinterfasthed
Sygdomsresistens
  • Topudbytte i tre års Landsforsøg
  • Ensartet modning
  • Kompakt vækst om efteråret
  • Sund sort