Vi leverer fodergræs, raps, efterafgrøder og andet til mange glade kunder. Læs mere om hvad nogle af dem mener: 

  Wembley - god hele vejen           Wembley - sen såning                  Wembley i hele rapsarealet    

                       

  Foretrækker korte sorter             Forbedrer jordstrukturen               Højere udbytte

                

  Mere liv i jorden                           Vejkantsmøder                               Mellemafgrøder - virker det?