e
Published
21 .mar.2016

Nye sorter fra DLF giver et løft i græsmarken

Ved at bruge ForageMax®-blandinger med de nyeste sorter fra DLF kan du forbedre både udbytte og holdbarhed i græsmarken. Almindelig rajgræs OVAMBO 1, BOVINI, ABOSAN 1 og HUMBI 1 har i forsøgene vist 7-39 % højere udbytte i tredje brugsår. Det kan måles på bundlinjen!

Bedre bundlinje med nye græssorter

Opnå højere udbytte, mere holdbarhed og bedre fordøjelighed. Når du i disse dage går og overvejer, hvilken frøblanding du skal så på din græsmark, så tænk på, at det kan måles på bundlinjen, når du høster et højt udbytte i græsmarken med en kvalitet, der matcher din foderplan: Det høje udbytte giver en lav fremstillingspris på græs Den rette kvalitet mindsker indkøb af kraftfoder Begge dele er med til at sænke fremstillingsprisen på mælken og derigennem øge din bundlinje.

Mere holdbarhed og højere udbytte

Almindelig rajgræs er og bliver den vigtigste græsart i danske græsmarker, og det er også her, at de største fremskridt er sket. Især er udbyttet i tredje brugsår hævet væsentligt. Specielt sortsafprøvningen ved Holstebro tester sorternes holdbarhed. Nedenfor ses resultat samlet og for Holstebro i 3. brugsår: 

  Hele landet Holstebro
Ovambo 1, middeltidlig tetraploid 107 140
Bovini, sildig diploid 110 151
Abosan 1, middeltidlig diploid 139 159
Humbi 1, sildig diploid 130 142

Forholdstal, udbytte af foderenheder i 3. brugsår. 100 = Blanding af diploide og tetraploide sorter. 

Sortsafprøvningen forskellige perioder