e
Published
14 .apr.2016

Sådan får du succes i frømarken – din strategi for 2016

I dansk frøavl er vejen fra forskningsresultater til praksis kort. Derfor er det en kæmpe fordel hurtigt at få de nyeste resultater omsat til praksis, så dansk frøavl kan klare sig i konkurrencen med andre frøproducerende lande

Forsøgsresultater fra forskningscentre som AU-Flakkebjerg og forsøgsvirksomhed i regi af Seges og DLF kommunikeres effektivt ud til frøavlerne gennem DLFs FrøavslNFO. Frøavlerne får derigennem vækstsæsonen dyrkningsanbefalinger, som de i samarbejde med frøavlskonsulenterne indarbejder i dyrkningsplanerne.

Hvad er så strategien i frømarken i dette forår?

Hvordan skal der vækstreguleres så græsset ikke går for tidligt i leje? Hvilke svampe skal man holde øje med og hvad med ukrudtet?

Alt dette kan du læse meget mere om i artiklen ”Nu skal frø låne mindre kvælstof fra korn” i den nyeste udgave af Tidsskrift for Frøavl. Artiklen, der sammenfatter nogle af de tiltag, frøavlerne kan anvende i bestræbelserne på at opnå gode frøudbytter af en høj kvalitet, er forfattet af avlschef Erling Christoffersen.