GrassLopata

Blodkløver

1-årig dækafgrøder

Blodkløver (Trifolium incarnatum)

(Kvælstofsamlende art) Sås om foråret eller sensommeren. Hvis blodkløver sås i sensommeren overvintrer den og blomstrer næste år i maj-juni.

Plantehøjde: 40-60 cm

Farve: rød

Etableringshastighed: langsom

Uger til blomstring: 10-12

Egnet som biplante: medium

Såtidspunkt: maj - start september (sået efter slutningen af juli overvintrer den som grøn plante)

Udsædsmængde: 2,0-3,0 kg pr 1000 m2For at lette udsåningen og opnå en mere præcis dosering kan frøene med fordel blandes med Rehofix majskolbegranulat.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Enårig
Flerårig
Forårssåning
Efterårssåning
Lerjord
Sandjord
Højde
Biplante
  • Intens rød farve
  • Kvælstoffixerede
  • 1 årig, men overvintrer ved efterårssåning