GrassLopata

Kællingetand

Flerårig dækafgrøde

Kællingetand (Lothus corniculatus)

Kvælstofsamlende art. Fordringsløs plante. Langsom udvikling det første år. Kraftig vækst fra 2. vækstsæson.

Plantehøjde: 20-50 cm

Farve: gul

Etableringshastighed: Langsom

Uger til blomstring: 11-14

Biplante: velegnet

Såtidspunkt: hele året. Ved forårssåninger når den ofte at blomstre første år. Ved senere såninger blomstrer den først andet år.

Udsæd pr. 1.000 m2: 1,5-2,0 kg

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Flerårig
Forårssåning
Efterårssåning
Lerjord
Sandjord
Højde
Biplante
  • Kvælstoffixerede
  • Nøjsom og tilpasningsdygtig
  • Rigtblomstrende