GrassLopata

Mastercare Lq 10-2-11

Flydende NPK gødning til greens, klorfattig. Til udsprøjtning

Anvendelse

MasterCare Lq 10-2-11 er velegnet til greens og teesteder. Gødningen anvendes separat eller i kombination med øvrige MasterCare Lq produkter.

Dosering og udbringning

Afhængig af græsart, klima og anvendelse kan MasterCare Lq 10-2-11 bruges ca. hver anden uge med 15-20 kg N pr. ha. Gødningen udsprøjtes gennem fladsprededyse 4110-16, 18 eller 20 –evt. i blanding med vand. For at sænke vindfølsomheden kan der anvendes stordråbedyser. Efter udbringning kan arealet med fordel vandes. Gødningen er tilsat Agrotain, som er en ny patenteret ureaseinhibitor, der nedsætter kvælstoffordampningen. Uden Agrotain kan op mod 30% af amidkvælstoffet fordampe.

Fysiske data

Form: væske
Vægtfylde: 1,35 kg/l
Lugt: Ingen
Emballage: Palletank 1000 l / 10 l dunke
Frysetemp -10°C

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Langtidsvirkende
Finkornet
Samgranuleret
Mikronæring
Klorfattig
Lerjord
Sandjord
  • Velegnet til greens og teesteder
  • Leveres i 1000 liters palletank eller med tankvogn
  • Med Agrotain - hæmmmer kvælstoffordampning
  • Klorfattig