GrassLopata

Mastercare Sport 5-3-20

Kompakteret NPK gødning med Mg, Fe + Mikronæring

Mastercare Sport til fodboldbaner, stadions, teesteder, fairways m.v.

Gødningen udmærker sig bl.a. i kraft af de små gødningskorn. Herved udbringes fire gange så mange korn pr. arealenhed i forhold til konventionelle landbrugsgødninger. Selv ved udbringning af 80-100 kg gødning pr. ha får man en tæt og ensartet græsvækst. Dermed kan antallet af udbringninger øges til 4-5 gange pr. sæson.

Anvendelse

Mastercare Sport 5-3-20 er i kraft af sit høje kaliumindhold især god til efterårsgødskning og på sandede jorde, hvor udvaskningen af kalium er høj. Dosering pr tildeling: 100-200 kg pr Ha

Fysiske data

Form: Fast stof
Densitet: 0,90 kg/L
Lugt: Ingen nævneværdig
Emballage: Sække á 25 kg/600 kg bigbags
Kornstørrelse 1-3 mm.

Klik for sikkerhedsdatablad

 

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Langtidsvirkende
Finkornet
Samgranuleret
Mikronæring
Klorfattig
Lerjord
Sandjord
  • Gødningskorn medium, 1-3 mm
  • God spredning - også ved små mængder
  • Med Magnesium og mikronæring
  • Højt kaliumindhold