Grundgødninger mv.

En jordanalyse giver svar på, om jorden mangel enkelte eller flere næringsstoffer. Med grundgødninger rettes op på balancen, så græsset har adgang til de vigtigste næringsstoffer i den rette mængde.
 

Sortér på egenskaberne

Vælg den rette gødning

 

Sammenlign sorterne

Sammenlign op til tre produkter