GrassLopata

Kali 25

Kaliumgrundgødning med svovl og magnesium. Mod K, Mg og S mangel

Beskrivelse og anvendelse

Patentkali er en granuleret kaliumgødning til grundgødsning af arealer hvor der er konstateret kaliummangel. 100 kg/ha vil hæve jordens Kt (kaliumtal) med én enhed.

Dosering og udbringning

100-500 kg/ha afhængig af jordens kaliumindhold. Emballage: Bigbags á 750 kg

Opbevaring

Opbevares i veltillukket emballage, beskyttet mod sollys under 25°.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Langtidsvirkende
Finkornet
Samgranuleret
Mikronæring
Klorfattig
Lerjord
Sandjord
  • Kaliumgødning til græs og haveplanter
  • Klorfri
  • 25% Kalium + 18% S + 6% Mg
  • Lav pris