GrassLopata

Kaliumchlorid 50

Grundgødning. Mod kaliummangel i græs

Beskrivelse og anvendelse

Kaliumchlorid er en granuleret kaliumgødning til grundgødskning af græsarealer, hvor der er konstateret kaliummangel. 50 kg/ha vil hæve jordens kalital med én enhed

Dosering og udbringning

100-500 kg/ha afhængig af jordens kaliumindhold.

Emballage:

Sække á 15 kg/750 kg Bigbags

Opbevaring:

Opbevares i veltillukket emballage, beskyttet mod sollys under 25º.

Klik for sikkerhedsdatablad

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Langtidsvirkende
Finkornet
Samgranuleret
Mikronæring
Klorfattig
Lerjord
Sandjord
  • Kaliumgødning til græs
  • Bør ikke anvendes til haveplanter
  • 49% Kalium
  • Lav pris