GrassLopata

Kaliumsulfat 41

Kaliumgrundgødning. Mod kaliummangel

Beskrivelse og anvendelse

Kaliumsulfat er en granuleret kaliumgødning til grundgødskning af arealer, hvor der er konstateret kaliummangel. 60 kg/ha vil hæve jordens Kt (kaliumtal) med én enhed.

Dosering og udbringning

100-500 kg/ha afhængig af jordens kaliumindhold.

Emballage:

Sække á 15 kg

Opbevaring

Opbevares i veltillukket emballage, beskyttet mod sollys under 25º.

?Klik for sikkerhedsdatablad

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Langtidsvirkende
Finkornet
Samgranuleret
Mikronæring
Klorfattig
Lerjord
Sandjord
  • Kaliumgødning til græs og haveplanter
  • Klorfri
  • 41,5 % Kalium
  • Lav pris