GrassLopata

Kieserit

Magnesium-gødning. Mod magnesiummangel

Beskrivelse og anvendelse

Kieserit er en granuleret magnesiumgødning til grundgødskning af arealer, hvor der er konstateret magnesiummangel. 150 kg/ha vil hæve jordens Mgt (Magnesiumtal) med én enhed.

Dosering og udbringning

100-400 kg/ha afhængig af jordens magnesiumindhold. Er der behov for mere end 400 kg anbefales det at dele mængden i to udbringninger for at undgå svidninger på græsset. vent med anden tildeling til den første mængde er trængt ned i vækstlaget.

Emballage:

Sække á 15 kg

Opbevaring:

Opbevares i veltillukket emballage, beskyttet mod sollys under 25º.

?Klik for sikkerhedsdatablad

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Langtidsvirkende
Finkornet
Samgranuleret
Mikronæring
Klorfattig
Lerjord
Sandjord
  • Magnesiumgødning til græs og haveplanter
  • Klorfri
  • 16% Magnesium + 21% Svovl
  • Lav pris