GrassLopata

Svovl 80

Svovlpulver til udsprøjtning. Mod svovlmangel

Beskrivelse og anvendelse

Svovl 80 er et pulver til udsprøjning mod svovlmangel.

Dosering og udbringning

3-5 kg pr. ha opløst i 200-500 liter vand. Udbringes bedst i slutningen af maj, når græsset er i god vækst. Udsprøjtes med stor dråbestørrelse på tørre planter i gråvejr eller om aftenen.

Advarsel

Undgå sprøjtning i stærk sol eller med udsigt til nattefrost. Undgå hudkontakt med pulveret.

Blanding med andre midler

Blanding med jernholdige produkter anbefales ikke. Bland kun med plantebeskyttelsesmidler, hvor det fremgår af etiketten, at blanding er mulig.

Fysiske data:

Form: Gullig/Brunligt krystallinsk pulver med markant svovllugt
Emballage: Sække á 20 kg

Opbevaring

Opbevares i veltillukket emballage på et tørt og ventileret sted beskyttet mod sollys og under 25º.

Klik for sikkerhedsdatablad

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Langtidsvirkende
Finkornet
Samgranuleret
Mikronæring
Klorfattig
Lerjord
Sandjord
  • Mod svovlmangel
  • Svovlpulver dispergerbart i vand
  • 80% Svovl
  • Lav pris