GrassLopata

Svovlgranulat hurtigtvirkende

Hurtigvirkende granuleret svovl til sænkning af Rt. 90% Svovl

Beskrivelse

Svovlgranulat bruges til at sænke reaktionstallet (Rt)/pH på f.eks. greens med for højt Rt. Granulatet består af svovl, som opløses relativt hurtigt og omdannes ved hjælp af vand og ilt til svovlsyre. Tidligere anvendte man svovlblomme til samme formål, men det gav store støvgener og var meget besværligt at udbringe jævnt med risiko for svidninger. Disse problemer er løst ved at bruge svovlgranulat.

Anvendelse

Svovlgranulatet anvendes på f.eks. greens med for høj pH. Ved udbringning af 3,0 kg hurtigtvirkende svovlgranulat pr 100 m2 kan pH sænkes med op til 0,5 enheder. Denne dosis bør ikke overskrides. Effekten er meget afhængig af vækstlagets samnensætning, herunder indhold af organisk stof, humus og ler. Granulatet kan med fordel udbringes i forbindelse med propning af greenen, hvor det sammen med topdress kan nedarbejdes i vækstlaget. pH bør måles ca. 1/2 år senere og behandlingen gentages efter behov. Svovlgranulat bør ikke anvendes på iltfattige vækstlag. Bemærk at mange gødninger også indeholder svovl, men da denne svovl er på sulfatform har dette ikke en nævneværdig effekt på pH. Kun elementarsvovl som svovlgranulatet består af kan sænke pH

Dosering

100-300 kg pr Ha

Fysiske data

Type: Lysegule korn
Lugt: Ingen nævneværdig
Emballage: Sække á 25 kg
Kornstørrelse 2-4 mm.

Klik for sikkerhedsdatablad

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Langtidsvirkende
Finkornet
Samgranuleret
Mikronæring
Klorfattig
Lerjord
Sandjord
  • Sænker reaktionstallet (pH)
  • Opløses hurtigt
  • Ingen støvgener
  • Nem udbringning