GrassLopata

Svovlgranulat Langtidsvirkende

Granuleret svovl til sænkning af Rt. 99,9% Svovl

Beskrivelse

Svovlgranulat bruges til at sænke reaktionstallet (Rt)/pH på f.eks. greens med for højt Rt. Granulatet består af rent svovl, som ved kontakt med vand og ilt omdannes til svovlsyre. Omdannelsen sker over lang tid (1-2 år). Dermed undgås svidninger og pludselige udsving i jordens pH. Tidligere anvendtes svovlblomme, men det gav store støvgener og var meget besværligt at udbringe jævnt med risiko for svidninger. Disse problemer giver svovlgranulat ikke.

Anvendelse

Svovlgranulatet anvendes på f.eks. greens med for høj pH. Ved udbringning af 2,5 kg svovlgranulat pr 100 m2 kan pH sænkes med op til 0,5 enheder. Effekten er meget afhængig af vækstlagets samnensætning, herunder indhold af organisk stof, humus og ler. Kan med fordel udbringes i forbindelse med propning af greenen, hvor det sammen med topdress kan nedarbejdes i vækstlaget. pH bør måles ca. 1 år senere og behandlingen gentages efter behov. Svovlgranulat bør ikke anvendes på iltfattige vækstlag. Bemærk at mange gødninger også indeholder svovl, men da denne svovl er på sulfatform har dette ikke en nævneværdig effekt på Rt. Kun elementarsvovl som svovlgranulatet består af kan sænke pH.

Dosering

100-250 kg pr Ha. Ved særlige behov op til 500 kg/ha.

Fysiske data

Type: Gult granulat
Densitet: 1,8-2,07 kg/L
Lugt: Ingen nævneværdig
Emballage: Sække á 25 kg
Kornstørrelse 1,6-3,0 mm.

Klik for sikkerhedsdatablad

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Langtidsvirkende
Finkornet
Samgranuleret
Mikronæring
Klorfattig
Lerjord
Sandjord
  • Sænker reaktionstallet (pH)
  • Ingen svidningsrisiko (- lang virkningstid)
  • Ingen støvgener
  • Nem udbringning