GrassLopata

Mastercare Cu

Flydende chelateret kobbergødning. Til udsprøjtning

Beskrivelse

MasterCare Cu er en bladgødning til græsarealer med specielle krav. MasterCare Cu er baseret på chelateret kobber. Det sikrer en forbedret planteoptagelse. Forbindelsen er stabil i pH intervallet 1,5-10.

Dosering og udbringning

150 ml pr. ha opløst i 100 liter vand. Mastercare Cu udbringes bedst i slutningen af maj, når græsset er i god vækst. Udsprøjtes med stor dråbestørrelse på tørre planter i gråvejr eller om aftenen.

Advarsel

Undgå sprøjtning i stærk sol eller med udsigt til nattefrost. Kobber (Cu) virker som plantegift ved overdosering.

Blanding med andre midler

Bland kun med plantebeskyttelsesmidler, hvor det fremgår af etiketten, at blanding er mulig. Væskemængden skal øges til 200 liter pr. ha.

Fysiske data

Form: Blå væske
Vægtfylde: 1,30 kg/l
Stabilitet: pH 1,5-10
Emballage: Dunke á 1,0 l.

Opbevaring

Veltillukket emballage, beskyttet mod sollys under 25º. Laveste opbevaringstemperatur: 5º

Klik for sikkerhedsdatablad

 

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Langtidsvirkende
Finkornet
Samgranuleret
Mikronæring
Klorfattig
Lerjord
Sandjord
  • Kobber-bladgødning til græs
  • Nem håndtering i 1 liters engangsdunke
  • Chelateret kobber - forbedret planteoptagelse
  • Ingen svindinger