GrassLopata

Mastercare Mn

Flydende chelateret mangangødning. Til udsprøjtning

Beskrivelse

MasterCare Mn er en flydende bladgødning til udsprøjtning på græsarealer med specielle krav. MasterCare Mn er baseret på chelateret mangan, hvilket sikrer at græsset kan optage mangan selv ved høje reaktionstal. Forbindelsen er stabil i pH intervallet 3-10.

Anvendelse

Ved høje Rt er tilgængeligheden af mangan (Mn) ofte for lav. Under disse forhold forebygger bladgødskning manganmangel.

Dosering og udbringning

200 ml pr. ha opløst i 100 liter vand. Udbringes bedst i slutningen af maj, når græsset er i god vækst. Udsprøjtes med stor dråbestørrelse på tørre planter i gråvejr eller om aftenen.

Advarsel

Undgå sprøjtning i stærk sol eller med udsigt til nattefrost.

Blanding med andre midler

Bland kun med plantebeskyttelsesmidler, hvor det fremgår af etiketten, at blanding er mulig.Væskemængden skal øges til 200 l pr. ha.

Fysiske data:

Form: Klar gullig væske
Vægtfylde: 1,33 kg/liter
Stabilitet: pH 3-10
Emballage: Dunke á 1,0 l.

Opbevaring

Opbevares i veltillukket emballage, beskyttet mod sollys under 25º. Laveste opbevaringstemperatur: 5º.

Klik for sikkerhedsdatablad

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Langtidsvirkende
Finkornet
Samgranuleret
Mikronæring
Klorfattig
Lerjord
Sandjord
  • Mangan bladgødning til græs
  • Nem håndtering i 1 liters engangsdunke
  • Chelateret mangan
  • Øget optagelse i planten ved høje Rt