GrassLopata

Masterline Sport

Slidstærk blanding til nysåning af fodboldbaner

Slidstærk og hårdfør overflade

Masterline Sport giver med sin høje andel af engrapgræs en meget stabil spilleflade, der let regenererer efter slitage. Engrapgræssets udløbere netter overfladen sammen og giver mulighed for genvækst. 4turf sikrer en god stresstolerance og sygdomsresistens. Alm. rajgræs giver slidstyrke. Rødsvinglen er nøjsom og sikrer en tæt græsbestand

For at opnå det fulde udbytte af Masterline Sport, skal blandingen sås sommer eller sensommer, da engrapgræsset spirer forholdsvist langsomt. Jorden skal både være lun og fugtig. Startgødning:3-5 kg/100 m2 Mastercare Park NPK 14-3-15 eller tilsvarende. Frø af engrapgræs placeres i maksimalt ½ cm’s dybde. Efter græsset er blevet ca. 5 cm højt, begynder man at klippe. Anbefalet klippehøjde 2,8-3,5 cm, klip 1-2 gange om ugen. En nyetableret sportsplæne har behov for meget næring (160-200 kg N/ha over året) fordelt ad 4-6 gange. På en veletableret fodboldbane er behovet for gødning mindre. Til eftersåning anbefaler vi Masterline Renovering eller Masterline Superliga.

”S”- mærkede plænesorter er din sikkerhed for, at TystofteFonden for NaturErhvervstyrelsen har fundet sorterne egnede til plæne. Der tages forbehold for udsolgte sorter. Derfor kan der forekomme ændringer i blandingssammensætningen.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Slidstyrke
Etableringshastighed
Vinterstyrke
Skygge
Nysåning
Eftersåning
Tørke
Udløbere
4turf
  • Engrapgræs giver sikker evne til regenerering
  • 4turf rajgræs for unik stress- og sygdoms-tolerance
  • Slidstærke rajgræsser
  • Testede "S"-mærkede sorter