GrassLopata

Masterline Turbo

Hurtigt etablerende, slidstærk blanding til ydersæsonerne

Hurtig og effektiv reparation af banen

Masterline Turbo er med sin høje andel af Quickston (unik, finbladet plænetype af westerwoldisk rajgræs) det perfekte valg, når banen hurtigt skal repareres. Quickston etablerer sig hurtigere ved lavere jordtemperaturer end alm. rajgræs. Dermed er blandingen god til de første forårsrenoveringer og de seneste såninger der skal stabilisere banen under sæsonens sidste kampe. Westerwoldisk plænerajgræs lukker af for etablering af ukrudt, og den uønskede enårige rapgræs. I takt med at den westerwoldiske rajgræs forsvinder tager blandingens varige rajgræsser over. Masterline Turbo indeholder 20% 4turf, som er en ny art af plænerajgræs med en enestående modstandskraft mod stress og sygdomme. Derudover indgår slidstærke og skudtætte sorter af alm. rajgræs.  Turbo Masterline er ikke velegnet til nysåninger i ren form.

God kontakt mellem græsfrø og jord er vigtig for spiringen. Frøet placeres i 0,5 til 1,0 cm’s dybde. Anbefalet klippehøjde ca. 2,8 til 3,5 cm, klip ca. 2 gange om ugen. En typisk boldbane gødskes med ca. 100 kg N/ha fordelt ad 3 til 5 gange over vækstsæsonen.

www.scanturf.org finder du resultaterne af plænegræsafprøvningerne i Skandinavien. STRI, UK laver ligeledes et seriøst testarbejde på alle former af plænegræsser. Der tages forbehold for udsolgte sorter. Derfor kan der forekomme ændringer i blandingssammensætningen.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Slidstyrke
Etableringshastighed
Vinterstyrke
Skygge
Nysåning
Eftersåning
Tørke
4turf
  • Hurtigere etablering ved lavere temperaturer
  • 50% hurtigtetablerende westerwoldisk rajgræs - plænetype
  • 20% 4turf rajgræs, som giver unik stress tolerance
  • 30% Slidstærkt og skudtæt alm. rajgræs