GrassLopata

ML Superliga ProNitro

Græsfrø coatet med gødning til eftersåning

Græsfrø med gødning

ProNitro er en coatningsteknologi, der lægger en madpakke af gødning direkte uden på frøet. Dermed bliver etableringen væsentligt forbedret, da kimplanterne sikres en optimal forsyning af langtidsvirkende kvælstof (N). Teknologien er en stor fordel, hvor nye slidstærke topsorter skal etableres i en eksisterende græsbestand.

Klik og læs mere om ProNitro. 

Bedste rajgræsser

Vi har samlet absolutte topsorter i Superliga ProNitro, Herunder de nye 4turf rajgræsser der har en stærk sygdomsresistens og stress tolerance. Blandingen er specielt egnet til tidlig eftersåning på stadion og andre kraftigt belastede arealer. Vi lægger stor vægt på, at sorterne har klaret sig godt i de skandinaviske afprøvninger - se www.scanturf.org

Etablering

ProNitro græsfrø er tungere og giver en bedre jordkontakt end traditionelt græsfrø. Gødning direkte på frøet er 4 gange lettere tilgængeligt end traditionel gødning. Det fremmer den tidlige plantevækst betydeligt, da det langtidsvirkende kvælstof er tilgængeligt efter ca. tre uger og nogle måneder frem - netop når den nye kimplante har mest brug for det.

Spring to almindelige gødningstildelinger over med ProNitro

Når du eftersår med f.eks. 400 kg/ha ProNitro, tilfører du 260 kg græsfrø og 40 kg kvælstof (N). Kvælstoffet er langtidsvirkende MethylenUrea, så dermed spares 2 almindelige gødningstildelinger ved at efterså med ProNitro.

Husk: Såmaskinen skal indsås med ProNitro før såning. ProNitro frø må aldrig stå i såmaskinen natten over. Maskinen skal altid tømmes efter brug, så det coatede frø ikke optager fugt og klumper sammen.

Opbevares tørt og køligt.

Sammensætning

Kvælstofindholdet (N) i det behandlede frø er 10% og indholdet af frø er 65% Gødningens sammensætning fremgår af tabellen nedenfor

Der tages forbehold for udsolgte sorter. Derfor kan der forekomme ændringer i sortssammensætningen.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Slidstyrke
Etableringshastighed
Vinterstyrke
Skygge
Nysåning
Eftersåning
Tørke
  • Græsfrø + startgødning
  • Sikker etablering
  • 30% 4turf - for øget styrke mod stress og sygdom
  • Dickens 1 S - nummer 1 i SCANTURF slid test
  • Columbine - i top 3 på STRI Sports liste
% Art Latinsk navn Sort
15 Alm. rajgræs 4n Lolium perenne 4n Fabian (4turf)
15 Alm. rajgræs 4n Lolium perenne 4n Tetrastar (4turf)
35 Alm. rajgræs Lolium perenne Columbine S
35 Alm. rajgræs Lolium perenne Dickens 1 S

Udsæd: 1-3 kg/100 m2

% Frøet er påført coatningsmateriale, der indeholder N-30 gødning m. ureaformaldehyd m. flg. sammensætning
30 Total kvælstof (N)
2,7 Amidkvælstof (N)
27,3 Ureaformaldehydkvælstof (N)
11,8 Ureaformaldehyd N opl i koldt vand
9,2 Ureaformaldehyd N opl i varmt vand
6,3 Ureaformaldehyd N uopl i varmt vand