GrassLopata

Standard Sport

God, stærk blanding til prisen

Robust overflade

Standard Sport giver med sin andel af engrapgræs en meget stabil flade. Egnet til brugs- og sportsplæner uden specifikke krav. Rajgræsserne sikrer en god slidstyrke og rødsvinglen giver tæthed. Til boldbaner med højt slidtryk vil vi fremhæve Masterline Sport .

For at opnå det fulde udbytte af Standard Sport, skal blandingen sås sommer eller sensommer. Jorden skal både være lun og fugtig. Græsset etablerer sig mere sikkert, når man gødsker inden såning. (3-5 kg/100 m2 Mastercare Park NPK 14-3-15 eller tilsvarende). Frø af engrapgræs placeres i maksimalt ½ cm’s dybde. Efter græsset er blevet ca. 5 cm højt, begynder man at klippe. Udsædsmængde 3,0 kg/100 m2.

Anbefalet klippehøjde 2,8-3,0 cm, klip 1-2 gange om ugen. En nyetableret sportsplæne har behov for meget næring (160-200 kg N/ha over året) fordelt ad 4-6 gange. På en veletableret fodboldbane er behovet for gødning mindre.

Til eftersåning anbefaler vi Masterline Renovering eller Standard Renovering.

”S”- mærkede plænesorter er din sikkerhed for, at TystofteFonden for NaturErhvervstyrelsen har fundet sorterne egnede til plæneformål. Der tages forbehold for udsolgte sorter. Derfor kan der forekomme ændringer i blandingssammensætningerne.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Slidstyrke
Etableringshastighed
Vinterstyrke
Skygge
Nysåning
Eftersåning
Tørke
Udløbere
4turf
  • Blanding til nysåning af brugs- og sportsplæne
  • 4turf rajgræs for unik stress- og sygdoms-tolerance
  • Slidtolerant
  • Attraktiv pris