GrassLopata

Masterline Fairway

Sund, skudtæt og god genvækstevne

Slidstærk og nøjsom

Fairway Masterline er det sikre valg til nysåning af fairways og prydplæner. Sammensætningen af de sunde, nøjsomme og tørketålende rødsvingler og engrapgræsset med sine underjordiske udløbere giver en tæt græsflade med et beskedent nærings-behov og en god regenereringsevne.

Startgødning: 3-5 kg/100 m2 Mastercare Park NPK 14-3-15 eller tilsvarende. God kontakt mellem græsfrø og jord er vigtig for spiringen. Frøet placeres optimalt i ½ cm’s dybde. Fugtighed og varme under spiringen kan sikres ved udlægning af stram fiberdug. Efter græsset er blevet ca. 50-70 mm højt, begynder man at klippe. Der kan klippes ned til ca. 35 mm i starten. Klippefrekvens og klippehøjde justeres gradvist mod det ønskede niveau. Anbefalet klippehøjde: 18-22 mm - tåler ned til ca. 10 mm. Årligt gødningsbehov (kg/100 m2): Kvælstof 0,50-1,00. Til eftersåning anbefales Masterline Rødsvingel.

Vi lægger stor vægt på, at sorterne er testet under skandinaviske forhold - se www.scanturf.org. STRI, UK laver også et seriøst testarbejde af nye plænesorter. Der tages forbehold for udsolgte varer. Derfor kan der forekomme ændringer i blandingssammensætningen.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Slidstyrke
Vinterstyrke
Nysåning
Eftersåning
Skudtæt/Finbladet
Tørke
Udløbere
  • Alene topsorter
  • Høj andel af engrapgræs
  • Høj evne til regenerering
  • Tåler klip ned til 10 mm