GrassLopata

Masterline Krybhvene

Krybhveneblanding med de bedste sorter

Internationale topsorter

COBRA NOVA har i lighed med INDEPENDENCE klaret sig fremragende i internationale greensafprøvninger. I de amerikanske NTEP afprøvninger har de været testet på 11 forskellige sandopbyggede greens og på 13 ""push-up"" greens fordelt over hele USA. Her vidner sorternes topplaceringer om, at de er yderst tilpasningsdygtige. Sorterne udmærker sig bl.a. med en ekstrem høj skudtæthed, meget fine blade og en god sygdomstolerance. I Europa ligger begge sorter Independence og COBRA NOVA i top 3 på den engelske STRI-Bingley liste. I De skandinaviske greensafprøvninger er sorterne også meget flot placeret - se www.scanturf.org. Sorterne er dermed nogle af markedets mest skudtætte, sunde og flotte krybhvener. DECLARATION er ny i blandingen og har en delt 1. plads med Independence på Scangreen afprøvningen.

Anbefalet kvælstofniveau er 120-180 kg kvælstof pr. ha pr. år. Fosfor og kaliumtildeling tilpasses efter vækstjorden og bør bestemmes på grundlag af en jordprøve.

Klippehøjde: ned til 3 mm.

Hyppig vertikalskæring og topdressning. Vanding efter behov. Forsøg at øge intervallerne mellem vandingerne mest muligt.

Der tages forbehold for udsolgte sorter. Derfor kan der forekomme ændringer i blandingssammensætningerne.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Slidstyrke
Vinterstyrke
Nysåning
Eftersåning
Skudtæt/Finbladet
Tørke
Udløbere
  • INDEPENDENCE og DECLARATION - delt 1. plads, Scangreen
  • COBRA NOVA nr. 1 i STRI´s greensafprøvning
  • Topsorter i de amerikanske NTEP afprøvninger
  • Sund, skudtæt og finbladet