GrassLopata

Masterline Tee Eftersåning

Eftersåning af teesteder og andre slidfelter

Sikker etablering og høj slidstyrke

Specialblandingen består udelukkende af topsorter til eftersåning af teesteder, forgreens og andre belastede slidfelter. Rajgræs sortene er udvalgt for deres dokumenterede evne til at tåle tæt klipning

August-september samt foråret er gode perioder til eftersåning. Brug en egnet eftersåningsmaskine, det giver det bedste resultat. Eftersåning af teesteder kan også foretages løbende gennem vækstperioden. Græsfrøet iblandes materiale svarende til teestedernes vækstlag. Denne blanding lægges ud, hvor græsset er slået op eller beskadiget. Efterså med ca. 2,5 kg/100 m2 græsfrø. Ønsker man en hurtigere effekt, er det en god ide at sætte udsædmængden op. Resultatet bliver bedst, hvis man giver gødning samtidig med at man sår (ca. 3,0 kg/100 m2 Mastercare Park NPK 14-3-15 eller tilsvarende).

Vi lægger stor vægt på, at sorterne er testet under skandinaviske forhold - se www.scanturf.org. STRI, UK laver også et seriøst testarbejde af nye græssorter til sports og plænebrug samt under greensforhold. Der tages forbehold for udsolgte varer. Derfor kan der forekomme ændringer i blandingssammensætningen.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Slidstyrke
Vinterstyrke
Nysåning
Eftersåning
Skudtæt/Finbladet
Tørke
Udløbere
  • Alene topsorter
  • Hurtig etablering
  • Kombinerer prydværdi med slidstyrke
  • Klippehøjde ned til 8 mm