GrassLopata

Masterline Kant

Minimerer plejen langs stier og bede

Græssorter uden udløbere

Masterline Kant  minimerer plejen langs stier, bede og fliser. Græssorterne er uden udløbere og sås i den yderste meter langs kanten. Blandingen har vist sine driftsmæssige fordele i praksis gennem flere år.

Græsset etablerer sig mere sikkert, når man gøder i forbindelse med såning. (3-5 kg/100 m2 Mastercare Park NPK 14-3-15 eller tilsvarende). God kontakt mellem græsfrø og jord er vigtig. Frøet placeres optimalt i ½ cm’s dybde. Efter græsset er blevet ca. 5-7 cm højt, begynder man at klippe. Vent med at vande til græsset er spiret frem.

Anbefalet klippehøje ca. 2,5-4,0 cm, klip 1-2 gange om ugen. Giv gødning sidst i april (3,5 kg/100 m2) og igen først i august (2,5 kg/100 m2). Man kan bruge Mastercare Park NPK 14-3-15 eller tilsvarende.

Til eftersåning anbefaler vi Masterline Kant.

”S”-mærkede plænesorter er din sikkerhed for, at NaturErhvervstyrelsen har testet sorterne og fundet dem egnet til plæneformål. Der tages forbehold for udsolgte sorter. Derfor kan der forekomme ændringer i blandingssammensætningerne.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Slidstyrke
Vinterstyrke
Skygge
Nysåning
Eftersåning
Skudtæt/Finbladet
Tørke
Udløbere
  • Græssorter uden udløbere
  • Sås langs med fliser, stier og bede
  • Minimerer plejeudgiften - ingen kantskæring
  • Testede "S"-mærkede plænesorter