GrassLopata

ML Prodana ProNitro

Græsfrø med startgødning

Græsfrø med startgødning

ProNitro er en coatningsteknologi, der lægger en madpakke af gødning direkte uden på frøet. Dermed bliver etableringen væsentligt forbedret, da kimplanterne sikres en optimal forsyning af langtidsvirkende kvælstof (N). Dermed spares en arbejdsgang med gødningssprederen. 

Klik og læs mere om ProNitro.

Den flotte græsplæne

Masterline Prodana ProNitro er et sikkert valg til nysåning af både brugs- og prydplæne. En smuk, robust og lavtvoksende plæne, som præsenterer sig som en egentlig prydplæne under kærlig pleje. Andelen af små rajgræsser giver en hurtig fremspiring. Sorterne er udvalgt i tre årige forsøg som de der har den laveste strækningsvækst - de busker sig istedet. Dermed spares 30% af klipningerne.

Etablering

ProNitro græsfrø er tungere og giver en bedre jordkontakt end traditionelt græsfrø. Gødning direkte på frøet er 4 gange lettere tilgængeligt end traditionel gødning. Det fremmer den tidlige plantevækst betydeligt, da det langtidsvirkende kvælstof er tilgængeligt efter ca. tre uger og nogle måneder frem - netop når den nye kimplante har mest brug for det.

Husk: Såmaskinen skal indsås med ProNitro før såning. ProNitro frø må aldrig stå i såmaskinen natten over. Maskinen skal altid tømmes efter brug, så det coatede frø ikke optager fugt og klumper sammen.

Opbevares tørt og køligt.

Spring startgødningen over med ProNitro

Når du eftersår med f.eks. 4,5 kg/100 m2 ProNitro, tilfører du 2,9 kg græsfrø og 450 g kvælstof (N). Kvælstoffet er langtidsvirkende MethylenUrea, så dermed spares startgødningen. Det koster mellem 8 og 11 kr mere pr 100 m2 at så med ProNitro iforhold til traditionel såning og startgødskning. Hvor mange m2, man kan nå at startgøde traditionelt for den pris, afgør, hvordan regnestykket hænger sammen for den enkelte anlægsgarter.

Sammensætning

Kvælstofindholdet (N) i det behandlede frø er 10% og indholdet af frø er 65% Selve gødningskappens sammensætning fremgår af tabellen nedenfor

Der tages forbehold for udsolgte sorter. Derfor kan der forekomme ændringer i sortssammensætningen.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Slidstyrke
Vinterstyrke
Skygge
Nysåning
Eftersåning
Skudtæt/Finbladet
Tørke
Udløbere
  • Gød og så i én arbejdsgang
  • Græsfrø med langtidsvirkende startgødning
  • Tætte sorter med lav tilvækst - 30% færre klipninger!
  • Testede "S"-mærkede plænesorter
% Art Latinsk navn Sort
10 Alm. rajgræs Lolium perenne Clementine S
10 Alm. rajgræs Lolium perenne Cyrena S
25 Rødsvingel u. udløbere Festuca r. spp. comm.  Greensleeves S
25 Rødsvingel m. korte udløbere Festuca r. ssp. tricho. Smirna S
15 Engrapgræs Poa pratensis Miracle S
15 Engrapgræs Poa pratensis Yvette S

Udsæd: 3,0-4,5 kg/100 m2

% Frøet er påført coatningsmateriale, der indeholder N-30 gødning m. ureaformaldehyd m. flg. sammensætning
30 Total kvælstof (N)
2,7 Amidkvælstof (N)
27,3 Ureaformaldehydkvælstof (N)
11,8 Ureaformaldehyd N opl i koldt vand
9,2 Ureaformaldehyd N opl i varmt vand
6,3 Ureaformaldehyd N uopl i varmt vand