GrassLopata

Masterline Ny Svingel

Erosionskontrol af rabatter

Hurtig erosionskontrol

Masterline Ny Svingel er vores favorit til hurtig erosionskontrol. Den italienske rajgræs fungerer som ammegræs, der spirer og etablerer sig hurtigt, men dør efter de første par vintre. De blivende græsser tager over på længere sigt. De nøjsomme og tørketålende rødsvingler har evnen til at gro under tørre og næringsfattige forhold. Bakkesvingel og hvene øger blandingens unikke tilpasningsevne til ugunstige jordbunds- og klima forhold.

Ideel til sprøjtesåning - på vanskeligt tilgængelige områder som volde, bassiner og skrænter. Græsfrøet blandes med gødning, vand og træmasse (Mulch), som støtter frøets spiring og etablering. Sprøjteblandingen tilsættes i visse tilfælde en særlig lim, der holder på frøet og vækstlaget. Sprøjtesåning stiller ikke de store krav til såbed og kan udføres det meste af året.

Startgødning: 3-5 kg/100 m2 Mastercare Park NPK 14-3-15 eller tilsvarende. Klippes én til to gange årligt.

”S”-mærkede plænesorter er din sikkerhed for, at TystofteFonden for NaturErhvervstyrelsen har fundet sorterne velegnede til plæne. Der tages forbehold for udsolgte sorter - der kan forekomme ændringer i blandingssammensætningen.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Etableringshastighed
Nysåning
Eftersåning
Skudtæt/Finbladet
Salt
Tørke
Fugttolerance
  • Unik tilpasningsevne og salttolerant
  • Hurtig etablering
  • Sikker erosionskontrol
  • Ideel til sprøjtesåning af rabatter