GrassLopata

Masterline Vejrabat

Plæne til sandet, næringsfattig jordbund

Nøjsomme, tørketålende og salttolerante plænesorter

Vejrabat Masterline indeholder lavtvoksende plænesorter, der sikrer at den er smuk også i uklippet stand. Blandingen er også god til plæner på tør og næringsfattig sandjord, hvor der ikke er et stort slid. Alle sorter i blandingen har en høj skudtæthed og en lav tilvækst. Den meget brede artssammensætning sikrer en god tilpasningsevne.

En god kontakt mellem græsfrø og jord er vigtig for spiringen. Frøet placeres optimalt i ½ cm’s dybde. Græsklipningen begyndes når græsset er ca. 5-7 cm højt. Vent med at vande til græsset er spiret frem. Startgødning: 3-5 kg/100 m2 Mastercare Park NPK 14-3-15 eller tilsvarende. Rabat: Klippes én til to gange årligt eller efter behov. Plæne: Klippehøjde ca. 2,0 til 5,0 cm, én gang om ugen. Gødes midt april (3,5 kg/100 m2) og gerne igen først i august (2,5 kg/100 m2). Mastercare Park NPK 14-3-15 eller tilsvarende er velegnet. Til eftersåning anbefales Masterline Vejrabat.

”S”- mærkede plænesorter er din sikkerhed for, at TystofteFonden for NaturErhvervstyrelsen har fundet sorterne egnet til plæneformål. Der tages forbehold for udsolgte sorter. Derfor kan der forekomme ændringer i blandingssammensætningen.

Masterline

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Etableringshastighed
Nysåning
Eftersåning
Skudtæt/Finbladet
Salt
Tørke
Fugttolerance
  • Tætte, lavtvoksende plænesorter - tåler lavt klip
  • Salttolerant, tørketålende og nøjsom
  • Både til ekstensive arealer og plæner på sandjord
  • Testede "S"-mærkede sorter