GrassLopata

Standard Dige og LAR blanding

Høj fugttolerance og hurtig erosionskontrol

Dige & LAR blanding er specielt designet til at kunne tåle fugtige forhold. Westerwoldisk rajgræs er en ammegræs, der spirer og etablerer sig hurtigt, men dør efter de første vintre. De blivende græsser tager gradvist over. Den salttolerante strandsvingels meget dybe rødder er med til at modvirke digebrud. Rødsvinglerne kan gro under tørre og næringsfattige forhold. Hvenerne øger tilpasningsevnen til ugunstige jordbunds-forhold. Strandsvingel, krybhvene, timoté og mosebunke har en enestående tolerance til fugtige forhold, og gør blandingen optimal til LAR projekter. Alle de blivende græsser er lavtvoksende plænesorter.

Græsset etablerer sig bedst ved gødning inden såning (3-5 kg/100 m2 Mastercare Park NPK 14-3-15). En god kontakt mellem græsfrø og jord er vigtig for spiringen. Frøet placeres optimalt i ½ cm’s dybde. Græsklipningen begyndes når græsset er ca. 5-7 cm højt. Ekstensivt: Klippes én til tre gange årligt eller efter behov; Plæne: Klippehøjde ca. 2,0 til 5,0 cm, én gang om ugen.

”S”-mærkede plænesorter er din sikkerhed for, at TystofteFonden for NaturErhvervstyrelsen har fundet fundet sorterne egnede til plæne. Der tages forbehold for udsolgte sorter - der kan forekomme ændringer i blandingssammensætningen.

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

Etableringshastighed
Nysåning
Eftersåning
Skudtæt/Finbladet
Salt
Tørke
Fugttolerance
  • Anbefalet til diger
  • Høj fugttolerance
  • Salttolerante sorter
  • Holdes klippet eller afgræsset