GrassLopata

Kaliummåler

Sikrer optimal gødningstildeling

Kaliummåling i plantesaft

Horiba kaliummåleren i kombination med nitratmåleren giver et hurtigt indblik i græssets næringsstatus. Kaliums effekt på vinterhærdningen er omdiskuteret, men Webster og J.S. Ebdon, 2005 bekriver det i artiklen "Effects of Nitrogen and Potassium Fertilization on Perennial Ryegrass Cold Tolerance During Deacclimation in Late Winter and Early Spring". Her vises det, at det er vigtigt at kaliumforsyningen er tilstrækkelig høj om efteråret for at få en god vinterovelevelse. I STERF publikationen "Behovstilpasset gødskning" angives at forholdet mellem N:K bør være 0,65 i den tildelte gødning. Hvis det konstateres, at K indholdet i plantesaften ligger væstentligt under dette niveau, kan man overveje at give ekstra kalium. Dette kan være et udgangspunkt indtil der er lavet konkrete forsøg med kaliummåleren i forbindelse med vinterhærdning af plænegræs.

Kalibrering (hurtig guide):

For mere udførlig beskrivelse henvises til den medfølgende manual side 10 og 20.
Inden måleren anvendes første gang, er det vigtigt den indtilles til at kalibrere i det lave interval:
1: Tryk MEAS i 3 sekunder
2: Tryk CAL indtil CAL vises i displayet
3: Tryk MEAS i 0,5 sekund - indtil den aktuelle indstilling vises
4: Tryk CAL i 0,5 sekund - gentag indtil display viser Lo .1
5: Tryk MEAS for at gemme indstillingen

Kalibrering før måling af kaliumindhold i græssaft:
1: Hæld nogle dråber kalibreringsopløsning 150 ppm NO3 ned i sensoren
2: Tryk CAL i 2 sekunder
3: Når der er en smiley i displayet, er kalibreringen korrekt
4: For at være sikker, kan man lige trykke MEAS og sikre sig at kalibreringsvæsken måles til 150 ppm som den skal

Når kalibreringen er afslutet, er apparatet klar til brug. Pres saft fra græsset ud med en hvidløgspresser. Dryp saften ned i sensoren. Tryk MEAS. Husk at lave en kontrolmåling på kalibreringsvæsken ind imellem - ca. efter hver 10. prøve. 
Bemærk: Det er mest præcist at måle på den del af græsplanten der står tilbage efter klipning - ikke på græsafklippet!

 

 

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

  • Kaliummåling i plantesaft = hurtigt resultat
  • Lommeformat
  • Præcise målinger
  • Optimal gødningstildeling
productGrassSmall