GrassLopata

Nitratmåler

Sikrer optimal gødningstildeling

Nitratmåling i plantesaft

Med Horiba nitratmåleren får du et hurtigt indblik i græssets næringsstatus. Det er vigtigt for at kunne styre især efterårsgødskning korrekt. Amerikanske undersøgelser (kilde: University of Connecticut, 2010 Annual report pp 73) viser at sen efterårsgødning efter græsvæksten er stoppet sikrer en bedre græskvalitet om foråret. Dette resulatat er bekræftet i skandinaviske afprøvninger på greens (Bioforsk Report Vol 6 Nr 3, 2011). Nitratindholdet i selve græsplanten bør ligge mellem 200-300 ppm om efteråret.

Kalibrering (hurtig guide):

For mere udførlig beskrivelse henvises til den medfølgende manual side 11 og 21.
Inden måleren anvendes første gang, er det vigtigt den indtilles til at kalibrere i det lave interval:
1: Tryk MEAS i 3 sekunder
2: Tryk CAL indtil CAL vises i displayet
3: Tryk MEAS i 0,5 sekund - indtil den aktuelle indstilling vises
4: Tryk CAL i 0,5 sekund - gentag indtil display viser Lo .1
5: Tryk MEAS for at gemme indstillingen

Kalibrering før måling af nitratindhold i græssaft:
1: Hæld nogle dråber kalibreringsopløsning 150 ppm NO3 ned i sensoren
2: Tryk CAL i 2 sekunder
3: Når der er en smiley i displayet, er kalibreringen korrekt
4: For at være sikker, kan man lige trykke MEAS og sikre sig at kalibreringsvæsken måles til 150 ppm som den skal

Når kalibreringen er afslutet, er apparatet klar til brug. Pres saft fra græsset ud med en hvidløgspresser. Dryp saften ned i sensoren. Tryk MEAS. Husk at lave en kontrolmåling på kalibreringsvæsken ind imellem - ca. efter hver 10. prøve. 
Bemærk: Det er mest præcist at måle på den del af græsplanten der står tilbage efter klipning - ikke på græsafklippet!

 

 

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

  • Nitratmåling i plantesaft = hurtigt resultat
  • Lommeformat
  • Præcise målinger
  • Optimal gødningstildeling
productGrassSmall