GrassLopata

Penetrometer

Måling af kompakte jordlag

Præcise målinger

Jordforhold

Kompakte vækstlag mangler luftrum imellem jordpartiklerne. De nyttige jordorganismer har ikke mulighed for at tilføre græsrødderne næringsstoffer under iltfattige forhold. Overstiger en penetromentermåling 300 PSI, anses vækstlaget for at være kompakt, og det vil dermed mindske røddernes evne til at optage næring og vand. Herudover har et kompakt vækstlag dårlig dræningsevne samt øget risiko for stress og sygdomme i græsset. 


PSI

PSI måleren har skala fra 0–1000 PSI. PSI angiver retningslinjer for, hvor kompakt vækstlaget er i forskellige dybder. Indsatser i form af dybdeluftninger og andre behandlinger kan siden tilpasses forudsætningerne. Ved at aflæse PSI måleren mens penetrometeret presses nedad, kan komprimeringen aflæses ved varierende dybder. 


3-delt

Penetrometeret består af 3 dele. Spids, aksel med dybdemarkering og præcisionstrykbeholder m. PSI måler. Diameter på spidsen, aksel og beholder er præcist dimensioneret til hinanden. Måleresultatet er derfor nøjagtigt den kraft, spidsen behøver for at penetrere jorden. 


Udvis forsigtighed 

Penetrometeret skal anvendes med forsigtighed og udelukkende på græsarealer. Skruen på beholderen kan afmonteres for påfyldning af olie, hvis behovet opstår. Pres aldrig penetrometeret så PSI måleren overstiger 1000 PSI. Dette vil skade redskabet. 

 

Egenskaber

Skala fra 1-9, hvor 9 er bedst eller mest udtalt

  • Måling af kompakte jordlag
  • Måling i varierende dybde
  • Nøjagtige måleresultater
  • 3-delt
productGrassSmall