Kvalitetsfrø til en god dansk høst
Kød- og mælkeproducenter er afhængige af græs. Det er deres vigtigste råvare. Men når græsfrø er af dårlig kvalitet, bliver græsset derefter. Denne viden fik en gruppe danske frøavlere til at starte andelsforeningen DLF AmbA, som havde til formål at erstatte de dårlige importerede frø med deres egne frø af høj kvalitet. Ligesom alle andre landmænd ønskede de danske frøavlere at være selvforsynende. I dag, mere end et århundrede senere, er det stadig vores stifteres tro på at "godt frø sikrer en god høst", som præger vores tankegang i DLF.
De perfekte jord- og klimaforhold til græsfrø
Danmark er et paradis for frøavlere. Vores andelsforening DLF AmbA fandt hurtigt ud af, at dansk jordbund og klima er ideelt til at avle frø, og de danske forbrugere var fra starten ivrige efter at få fat i danske frø af god kvalitet. Gennem et samarbejde med FDB distribuerede vi vores frø til enhver by og enhver landsby i Danmark. Vi investerede også i produktion, frørensningsanlæg, lagre og ejendomme, og 50 år efter begyndelsen var frøproduktionen tolvdoblet.
Forskning, produktion og salg samles i én virksomhed
I 1988 opkøbte vi de danske græsfrøvirksomheder Dansk Frøhandel, Trifolium Silo og SN-Frø. Med vores nye virksomhed DLF-TRIFOLIUM A/S havde vi nu endelig størrelsen og ekspertisen til at give de danske frøavlere, præcis hvad de havde brug for. I de følgende år konsoliderede vi vores position på markedet gennem opkøb af flere lokale græsfrøvirksomheder samt Dansk Planteforædling, et af verdens største forskningscentre inden for planteforædling og en drivkraft i dansk planteavl. Ved at samle alle led i forsyningskæden - forskning, produktion og salg i én virksomhed skabte vi en dansk frøavlsvirksomhed, der kan konkurrere internationalt.
Danske kvalitetsfrø til det europæiske marked
I en umættelig, sportsgal verden vil alle have de bedste græsfrø til både foder og plæner. For at sikre vores europæiske kunder de bedste danske frø igangsatte vi en række samarbejder og opkøb, der gav os adgang til nye markeder i Frankrig, Tyskland, Holland, Storbritannien og Tjekkiet. Vi åbnede endda en afdeling i Kina.
Europæisk konsolidering og international udvidelse
Vi synes, at alle europæiske forbrugere af græs skal have mulighed for at plante frø i topkvalitet. Derfor opkøbte vi de to hollandske virksomheder Cebeco Seeds Group og Advanta (fusioneret til Innoseeds) med henblik på at udvide vores distributionsnetværk yderligere både i og uden for EU. I denne proces blev vores position i Nordamerika styrket betydeligt.
En dansk virksomhed med global rækkevidde
Efter de mange opkøb var udfordringen at få strømlinet vores forretning for at opnå mest mulig effektivitet i forsyningskæden. Derfor begyndte vi at arbejde som én samlet virksomhed forenet under DLF-TRIFOLIUM-banneret. På vejen dertil optimerede vi alt lige fra forskning og produktion, salg og markedsføring, til distribution og levering til den endelige forbruger. Vi styrkede også vores position i det østlige og centrale Europa samt i Kina og New Zealand.
Kvalitetsfrø til en god global høst
I 2013 trådte vi gennem opkøbet af canadiske Pickseed for alvor ind på det nordamerikanske marked. Opkøbet gav os adgang til forskning, udvikling, produktion og distribution i Canada og gav os nye muligheder i USA. I samme år modtog vi en helt særlig hæder, da DLF-TRIFOLIUM som en af kun 30 danske virksomheder blev optaget i Danmarks Eksportkanon for et ekstraordinært bidrag til dansk eksport.