Økologiske frøafgrøder

Danmark er uden sammenligning det land, hvor man er nået længst med udviklingen indenfor dyrkning af økologiske frøafgrøder. DLF har gennem mange år været meget engageret i denne udvikling. Produktion af frø uden adgang til bekæmpelsesmidler stiller store krav til viden og driftsledelse, og du kan her finde dyrkningsvejledninger til økologisk frødyrkning. Du kan finde dyrkningsvejledninger for følgende sorter af økologiske frøafgrøder:

Økologi