Vildtafgrøder

Vildtpleje er en naturlig del af mange landmænds interesser. Når du etablerer vildtagre forbedrer du vildtets muligheder væsentligt, uden at ødelægge vilkårene for det eksisterende land- og skovbrug.

DLF har i samarbejde med Danmarks Jægerforbund udviklet en række nye blandinger til vildtet. Blandingerne er afprøvet i praksis og sammensat, så der opnås en høj grad af sikkerhed for at etableringen lykkes.

Læs om de nye vildtblandinger i vores brochurer og læs nærmere om blandt andet etablering i dyrkningsvejledninger for de forskellige blandinger. Du kan finde brochurer, bestillingsoplysninger og mere om vildtafgrøder her.

Vildtblanding