Hundegræs


FrøavlsINFO og sortsliste

På denne side kan du finde de nyeste udgaver af FrøavlsINFO for hundegræs. Vi opdaterer løbende siden, så den mest aktuelle FrøavlsINFO kan hjælpe dig med de forestående opgaver i marken.​

FrøavlsINFO 9 - Gødskning og ukrudtbekæmpelse
FrøavslINFO 8 - Efterårsbehandling
FrøavlsINFO 7 - Høst og efterbehandling
FrøavlsINFO 6 - Vækstregulering og svampebekæmpelse
FrøavlsINFO 5 - Ukrudt i dæksæd med udlæg af hundegræs
FrøavlsINFO 4 - Ukrudtsbekæmpelse i hundegræs
FrøavlsINFO 3 - Etablering af udlæg
FrøavlsINFO 2 - Gødskning
FrøavlsINFO 1 - Kerb
Sortsliste 2019