Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLF’s medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.800 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.

I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

I denne udgave er der bl.a. fokus på efterafgrøder og hvordan dette kan skabe værdi. Derudover er der fokus på vinterraps og programmet fra DLF. Desuden er der analyser af udbytter samt dækningsbidrag for høst 2016. Til slut er der fokus på DLFs deltagelse ved flere fodbold arrangementer her til sommer.  

Nyeste udgave af Tidsskrift for Frøavl

I denne udgave af Tidsskrift for Frøavl kan du blandt andet læse: