Tidsskrift for Frøavl

Tidsskrift for Frøavl er DLF’s medlemsblad. Medlemsbladet udkommer seks gange årligt i 4.800 eksemplarer og læses af frøavlere, konsulenter, samarbejdspartnere, landbrugsskoler og andre med interesse for frøavl.

I bladet kan du læse det sidste nye inden for frøavl herunder bl.a. bedriftsbesøg, det globale frømarked, markedsbeskrivelser, ny forskning og produkter, samt dyrkningsteknikker til frøavl.

I denne udgave er der bl.a. fokus på bedriftsbesøg på Ulvsmosegård i Hesselager, lancering af DLF Alfalfa samt virksomhedsopkøb af Moore Seeds. Derudover er der fokus på vildtafgrøder, frøhøsten 2017 samt Danespo's nye forædlingsstation. Til slut kan du læse om da DLF lagde lokaler til den årlige vækstkonference Vækst'17.    

Nyeste udgave af Tidsskrift for Frøavl

I denne udgave af Tidsskrift for Frøavl kan du blandt andet læse: