Godkendte vækstreguleringsmidler i frøgræs

Der er forskel på vækstreguleringsmidlernes godkendelser i de forskellige frøafgrøder.

Tabellen viser godkendelse af de markedsførte vækstreguleringsmidler i frøafgrøderne. Alle midler med undtagelse af Medax Top indeholder aktivstoffet trinexapac-etyl. Oplysninger fra Middeldatabasen.