DLF Alfalfa forbedre øger profitten

DLF Alfalfa er vidt udbredt i den temperede zone. Den trives i veldrænede jorde med et højt indhold af kalk, kalium og fosfor. Alfalfa har en dyb pælerod og kan derfor modstå længere perioder med tørke. Den har et højt næringsindhold og dens tidlige vækst og hurtige genvækst sikre en høj produktion.

DLF Alfalfa kan opbevares som hø, men det er også muligt at ensilere afgrøden i mix med græs eller tørre og pelletere den. Alfalfa inddeles i grupper  forhold til vinterdvale, hvilket relaterer til efterårsvæksten efter sidste slæt.

DLF Alfalfa giver bedre økonomi i landbruget

En mark med DLF Alfalfa og græs giver mere protein end en mark med græs, majs eller sojabønne. DLF Alfalfas dybe rødder sikrer ligeledes en konstant og kontinuerlig foderproduktion gennem sæsonen - også i perioder med tørke.

  • 18-20% protein indhold
  • Høj foderværdi
  • Nem etbalering
  • Omkostningseffektiv i 3-5 år efter etablering
  • Producerer op til 250 kg kvælstof
  • Ekstrem tørketolerant
  • Reducerer omkostninger ved mælkeproduktion

Højtydende produktionsdyr som kræver et højt forbrug af protion preformer bedre med alfalfa. DLF ALfalfa indholder op til 20 % protein, hvor græss og majs indholder hhv. 14% og 9 %. DLF Alfalfa har en meget høj foderværdi og indholder essentielle fibre og næringsstoffer som kan forbedre fordøjelsen. 

Sidst men ikke mindst er DLF Alfalfa god for jorden, da den i symbiose med bakterier fikserer kvælstof fra luften. Kvælstoffet afgives efterfølgende til den efterfølgende afgrøde, hvilket kan nemt kan ses på det efterfølgende udbytte med op til 5% merudbytte.

Alt i alt forbedre Alfalfa økonomien, øger mælkeudbyttet og undersøtter langsigtet bæredygtig landbrug.

Klik her for at se DLF Alfalfa sorter